Holisme

Een goed gevoel, een goed leven is het resultaat van jezelf leren kennen met en door je lichaam. In onze Westerse wereld zijn spijtig genoeg veel mensen niet meer afgestemd op hun lichaam door oorzaken zoals een prestatiegerichte maatschappij, wat vaak veel stress met zich meebrengt. Met de nodige zelfkennis en zelfzorg kan hier verandering in gebracht worden.

Onze Westerse aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke kennis met duidelijke en specifieke richtlijnen voor zelfzorg, zoals gezond eten, voldoende slapen, werk en privéleven in evenwicht houden, … Of we deze richtlijnen dan volgen, is natuurlijk een andere zaak.

Bij de Oosterse aanpak geeft zelfzorg toegang tot een belichaamde kennis. Hiertoe behoren praktijken zoals mindfulness, meditatie en yoga. Deze worden niet aangestuurd door het bewuste, denkende en rationele Ik. We voeren ze gewoon uit en ons lichaam ondervindt zo de effecten. We kunnen dit samen onder de noemer spiritualiteit plaatsen.

Wanneer deze 2 methodes gecombineerd worden, leveren ze het beste van 2 werelden op. Nog een stap verder dan combineren, is integreren, een evolutie die volop aan de gang is en waar aanraking centraal staat. Een behandeling gebeurt niet alleen psychotherapeutisch, maar ook lichamelijk! En hier treedt dus massage als therapievorm op de voorgrond.

Het dualisme tussen lichaam en geest laten we stilaan achter ons en een holistische aanpak doet meer en meer zijn intrede. Alles hangt met alles samen, een mens dient als één geheel aanzien en behandeld te worden.